Стојанче Андонов - Дито

Графики

Стојанче Андонов - Момент јасноће - 2001

Стојанче Андонов - Акт- 2001

Стојанче Андонов - Јазол- 2000

Стојанче Андонов - Коби- 2002

Стојанче Андонов - Корен - 2000

Стојанче Андонов - Опседнатост- 2001

Стојанче Андонов - Освојување на рајот-2001

Стојанче Андонов - Откровение - 2000

Стојанче Андонов - Расцепкана душа- 2000

Стојанче Андонов - Сулиан- 2000

Стојанче Андонов - Фазан- 2000

Стојанче Андонов - Харлеким- 2002