Стојанче Андонов - Дито

Стојанче Андонов Дито

Контакт

По порачка се изработуваат:

  • Портрети (по претходно испратена слика)
  • Пејзажи
  • Репродукции
  • Скулптури
  • Графики
  • Икони
  • Мозаици

Подетални информации за цени и порачки можете да добиете на:

Адреса:
Ѓорче Петров 4, Кратово
Република Македонија

Мобилен телефон: +389 (0) 70 436 225

Емаил: dito_art@yahoo.com