Стојанче Андонов - Дито

Галерија на слики на мртви природи

Стојанче Андонов - Вино и ракија - 2001

Стојанче Андонов - Виолина и чаша - 2005

Стојанче Андонов - Крошна - 2004

Стојанче Андонов - Композиција - 2001

Стојанче Андонов - Мртва природа - 2007

Стојанче Андонов - Цвекиња и сервис - 2005

Стојанче Андонов - Овошје - 2001

Стојанче Андонов - Носталгија - 2003

Стојанче Андонов - Виолина и ружа - 2003

Стојанче Андонов - Лејки - 2004

Стојанче Андонов - Цвекиња - 2005

Стојанче Андонов - Носталгија - 2004

Стојанче Андонов - Носталгија - 2004

Стојанче Андонов - Композиција - 2001

Стојанче Андонов - Рељеф - 2003