Стојанче Андонов - Дито

Галерија на слики на портрети

Автопортрет - 2003

Авто портрет - 2001

Баба Румена - 2001

Божица на правдата - 200

Портрет на Бранко Гичев - 2003

Филип - 2005

Галерија на слики на фигури